Defensie

Vaste commissie : Defensie

De commissie voor Defensie behandelt onderwerpen die gaan over het Defensiematerieel en -personeel, waaronder de deelname van Nederland aan vredesoperaties in het buitenland. De commissie voert over deze onderwerpen regelmatig overleg met de minister van Defensie. Als er andere commissies bij betrokken zijn, overlegt de commissie soms ook met andere bewindspersonen zoals de minister van Buitenlandse Zaken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overleggen over uitzendingen van militairen en over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid.

Activiteiten

V-100

Besloten
Defensie

MIVD en Cyber

Besloten
Defensie

Documenten

29 kamerleden

Wapenexportbeleid

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt op woensdag 21 december 2022 van 16.00 tot 19.00...

Hoofdlijnen Defensiebeleid

De vaste commissie voor Defensie spreekt op 17 maart 2022 van 13.30 tot 17.30 uur over de hoofdlijnen...