Bondsdag met Duitse vlag

Contactgroep Duitsland

Een contactgroep biedt de leden van de Tweede Kamer een forum om (op informele wijze) contact te onderhouden met leden van het parlement in het land waar de contactgroep zich op richt. De contacten vinden doorgaans plaats door (buitenlandse) werkbezoeken, ontvangsten van een buitenlandse parlementariër et cetera.

De Contactgroep Duitsland is in 2003 in het leven geroepen om structureel de contacten met Duitse parlementariërs te onderhouden die tot op dat moment vooral op incidentele basis werden ontplooid.  Bij haar activiteiten probeert de Contactgroep zoveel mogelijk rekening te houden met de federale staatsopbouw in Duitsland en met het feit dat de Duits-Nederlandse grensregio’s voortdurend aandacht vergen omdat zij enerzijds specifieke problemen kennen maar anderzijds ook bijzondere samenwerkingsmogelijkheden bieden. De Contactgroep streeft er daarom naar jaarlijks tenminste één activiteit te ontplooien op nationaal niveau met leden van de Bondsdag, één activiteit op het niveau van de Länder met leden van de Landdagen van Noordrijn-Westfalen of Nedersaksen, en een activiteit in één van de grensregio’s.  

In het recente verleden heeft de Contactgroep een bezoek gebracht aan de collega’s van de Duitse Bondsdag en met hen gesproken over o.a. de ontwikkeling van de EU, de militaire samenwerking en over de milieuproblematiek. Voorts heeft de Contactgroep een bezoek gebracht aan het Duits-Nederlands Legerkorps te Münster en daar in Euregionaal verband gesproken over samenwerking op het terrein van onderwijs en cultuur. Bij een bezoek aan de Eems-Dollard-Regio is onder meer de samenwerking op economisch terrein en op het gebied van verkeer en vervoer aan de orde gesteld. Bij een recent bezoek aan de Landdag van Nedersaksen te Hannover is gesproken over de samenwerking op het terrein van landbouw en veeteelt, sociale zaken, gezondheidszorg en cultuur. 

Interessante links: