Rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Het rapport ‘Groningers boven gas’ van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen reconstrueert de besluitvorming over de gaswinning in Groningen in de afgelopen zestig jaar. Het rapport is op 24 februari 2023 gepubliceerd en is via deze pagina op verschillende manieren te lezen: via een interactieve website en in pdf. Op deze pagina vindt u ook de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Interactieve visualisatie

De interactieve versie van het rapport vindt u op rapportaardgaswinning.tweedekamer.nl. Op deze website wordt het rapport aan de hand van verschillende visualisaties in beeld gebracht. U kunt het rapport bekijken per thema en periode. Een tijdlijn geeft de bevindingen per jaar weer, van 1959 tot 2022. U kunt via iconen de bevindingen verder specificeren voor de thema’s bodemdaling, aardbevingen, gasgebouw, schade, versterking, toezicht, compensatie, Tweede Kamer, kennis en regio. 

Rapport

Het rapport ‘Groningers boven gas’ bestaat uit vijf delen.

 1. Conclusies en aanbevelingen (Nederlands en Engels) (5,4 MB en 5,3 MB)
 2. Feitenreconstructie 1959-2012 (16,9 MB)
 3. Feitenreconstructie 2012-2017 (11,9 MB)
 4. Feitenreconstructie 2017-2022 (15,3 MB)
 5. Themahoofdstukken, verantwoording en bijlagen (13,8 MB)

Conclusies

De hoofdconclusie in het rapport luidt: de belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen. Dit heeft voor hen rampzalige gevolgen.

De commissie zet deze hoofdconclusie uiteen in tien conclusies:

 1. De ernst van de problemen in Groningen is structureel onderschat;
 2. Geld is dominant bij besluiten over gaswinning;
 3. Leveringszekerheid is gebruikt als rookgordijn;
 4. De onveiligheid in Groningen duurt onacceptabel lang;
 5. Oliemaatschappijen profiteren van rolvermenging op ministerie van Economische Zaken;
 6. Het star en gesloten gasgebouw heeft weinig oog voor belangen van de buitenwereld;
 7. Gebrekkige schadeafhandeling brengt schade toe aan Groningers;
 8. Zwalkende versterkingsaanpak is fnuikend voor gedupeerde Groningers;
 9. Regionale bestuurders zijn niet bij machte om de belangen van Groningers werkelijk te behartigen;
 10. De kennisontwikkeling over het Groningenveld is doelbewust beperkt gehouden. 

Aanbevelingen

De commissie stelt dat Nederland zijn ereschuld aan Groningen moet inlossen. De belangen van Groningers moeten niet langer ondergeschikt zijn aan het belang van gaswinning: Groningers boven gas. De commissie doet daartoe in haar rapport elf aanbevelingen:

 1. Maak schadeafhandeling voor bewoners milder, makkelijker en menselijker;
 2. Geef bewoners snel duidelijkheid over de versterking;
 3. Bied toekomstperspectief aan de regio;
 4. Zorg dat er voldoende geld is voor alle toekomstige kosten;
 5. Versterk de rol van de toezichthouder;
 6. Vergroot de rol van het publieke belang binnen departementen;
 7. Versterk de positie van de Tweede Kamer;
 8. Geef toekomstige publiek-private samenwerking beter vorm;
 9. Versterk kennisontwikkeling over de ondergrond;
 10. Stuur op de ruimtelijke inrichting van de ondergrond;
 11. Een uitnodiging aan Groningers.

Persbericht

Lees ook het persbericht over het rapport ‘Groningers boven gas’.