De blauw zetels in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen, en sinds 2004 ook Suriname, samenwerken op het gebied van het Nederlands. De Taalunie, ingesteld in 1980 om het Nederlands te versterken,  richt haar activiteiten op een aantal aandachtsgebieden: de Nederlandse taal als zodanig, het onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, Nederlandse literatuur en cultuur.

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire orgaan van de Taalunie, waar Vlaamse en Nederlandse parlementariërs met elkaar in discussie kunnen gaan over taalkwesties. Ook kan de IPC het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie.

Nederlandse delegatie

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Taalunie bestaat uit 22 leden. Het Vlaamse Parlement benoemt de ene helft, de Staten-Generaal de andere helft.