Bouwbegeleidingscommissie

De Bouwbegeleidingscommissie (BBC) is de adviescommissie van het Presidium op het terrein van huisvestingsaangelegenheden. Zij is in 2015 (opnieuw) door het Presidium ingesteld, met het oog op de aanstaande renovatie van het gebouw van de Tweede Kamer op het Binnenhof. De BBC geeft het Presidium advies vanuit het perspectief van alle gebruikers. In de Tweede Kamer werken ruim duizend mensen. Deze gebruikers worden in de commissie vertegenwoordigd door acht Tweede Kamerleden, twee fractiemedewerkers en drie ambtenaren (in totaal dertien leden). De BBC komt regelmatig bijeen. De verslagen van de BBC-vergaderingen zijn openbaar. De politieke controle ten aanzien van de renovatie van het Binnenhof ligt in handen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Deze commissie overlegt regelmatig met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof.
Thierry Aartsen (VVD)
Voorzitter