Bouwbegeleidingscommissie

De Bouwbegeleidingscommissie (BBC) is de adviescommissie van het Presidium op het terrein van huisvestingsaangelegenheden. Het Presidium heeft deze commissie in 2015 (opnieuw) ingesteld met het oog op de renovatie van het gebouw van de Tweede Kamer op het Binnenhof. De BBC geeft het Presidium advies vanuit het perspectief van alle gebruikers. In de Tweede Kamer werken ruim 1.500 mensen. Deze gebruikers worden in de commissie vertegenwoordigd door Kamerleden en vertegenwoordigers van de fracties en de ambtelijke organisatie. De verslagen van de BBC-vergaderingen zijn openbaar. De politieke controle ten aanzien van de renovatie van het Binnenhof ligt in handen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Deze commissie overlegt regelmatig met de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. De BBC komt regelmatig bijeen. De verslagen van de BBC-vergaderingen zijn openbaar. De politieke controle ten aanzien van de renovatie van het Binnenhof ligt in handen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Deze commissie overlegt regelmatig met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof.
Thierry Aartsen (VVD)
Voorzitter

Activiteiten