De blauw zetels in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

Commissie voor de Werkwijze

De commissie voor de Werkwijze bespreekt de werkwijze van de Tweede Kamer. Zij behandelt alle voorstellen die te maken hebben met wijzigingen van het Reglement van Orde. Dan gaat het bijvoorbeeld om de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's.

Documenten

14 kamerleden