De blauw zetels in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

Benelux Interparlementaire Assemblee

Logo Beneluxraad

De Benelux Parlementaire Assemblee, doorgaans het Benelux Parlement genoemd en tot 2015 bekend als Raadgevend Interparlementaire Beneluxraad, werd opgericht op 5 november 1955. In de periode daarvoor, vanaf 1946, vergaderden parlementariërs uit de drie landen al regelmatig in de 'Belgisch-Nederlandsch-Luxemburgsche Interparlementaire Unie'.  De oprichting van dit adviserende parlementaire samenwerkingsverband kwam voort uit de wens van naoorlogse parlementariërs uit België, Nederland en Luxemburg om nauwer te worden betrokken bij de samenwerking die door de regeringen van de drie landen op tal van terreinen (o.a. tarieven, douanerechten, waterwegen, auteursrechten) werd nagestreefd. Het verdrag tussen de drie Benelux-landen over de Benelux Parlementaire Assemblee is inmiddels herzien door de ondertekening van een nieuw verdrag op 20 januari 2015.Het Benelux Parlement bestaat uit 49 leden, 21 uit België, 21 uit Nederland en 7 uit Luxemburg en evenzoveel plaatsvervangende leden. De plenaire vergaderingen van het parlement vinden bij tweejaarlijkse toerbeurt plaats in Brussel, Den Haag en Luxemburg, in het land dat het voorzitterschap waarneemt. De officiële talen van het Benelux Parlement zijn Nederlands en Frans.