De leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening staan dichtbij elkaar in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer.

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening onderzoekt hoe de overheid fraude bestrijdt. Daarbij kijkt de commissie wat er in de dienstverlening aan burgers is misgegaan en of burgers mogelijkheden hadden om op te komen tegen besluiten van de overheid. De enquêtecommissie kijkt hiervoor onder andere naar de rol van de Tweede Kamer. Ook onderzoekt zij hoe overheidsorganisaties discriminerende risicoprofielen gebruikten. Op deze pagina´s vindt u meer informatie over de enquêtecommissie en haar leden, de opzet van het onderzoek en de tijdsplanning.
Salima Belhaj (D66)
Voorzitter

Openbare verhoren: kijk en lees terug

De openbare verhoren van de commissie vonden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. De commissie verhoorde in totaal 41 getuigen en deskundigen. De verhoren vonden plaats van woensdag 6 september tot en met donderdag 5 oktober 2023.

Onderzoeksrapport

De komende periode werkt de commissie aan haar onderzoeksrapport. In dit rapport worden de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt. Ook trekt de commissie conclusies en doet zij aanbevelingen voor de toekomst.

De leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening staan dichtbij elkaar in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer.
De commissieleden v.l.n.r.: Senna Maatoug (GroenLinks), Lammert van Raan (PvdD), Farid Azarkan (Denk), Michiel van Nispen, (SP, vicevoorzitter), Salima Belhaj (D66, voorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Thierry Aartsen (VVD) en Sylvana Simons (Bij1).