IPU-vlag in Geneve tijdens de 139e sessie

Interparlementaire Unie (IPU)

De Inter-Parlementaire Unie (IPU ), gevestigd in Genève, is de oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen; zij is opgericht in 1889. Doelstelling van de IPU is het overlegforum te zijn voor alle democratisch gekozen parlementen in de wereld om de vrede en de samenwerking tussen de volkeren te bevorderen en de representatieve democratie te verankeren. Er zijn 180 parlementen lid van de IPU en de organisatie telt 14 geassocieerde leden.

Nederlandse delegatie

Nederlandse delegaties naar zittingen van de IPU zijn wisselend van samenstelling. Per 1 januari 2023 zijn alle leden van de Staten-Generaal lid van de vereniging 'Nederlandse Groep der Inter-Parlementaire Unie' tenzij men kiest voor een opt-out. Deze vereniging kent een bestuur dat bestaat uit leden van de beide Kamers. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de griffier Interparlementaire Betrekkingen. Delegaties naar zittingen van de IPU worden na aanmelding door de leden in overleg met het bestuur samengesteld. Per Assemblee wordt een delegatie van maximaal vijf leden afgevaardigd.

Meer informatie over de IPU