Koffertje Prinsjesdag

Vaste commissie : Financiën

De commissie voor Financiën behandelt de onderwerpen waarvoor de minister van Financiën of de staatssecretaris van Financiën eerstverantwoordelijk is. Deze onderwerpen zijn grofweg onder te verdelen in financiële thema’s, waarvoor de minister verantwoordelijk is, en fiscale thema’s, waarvoor de staatssecretaris verantwoordelijk is. Belangrijke financiële thema’s zijn de rijksbegroting en het toezicht op de financiële markten. Een van de fiscale thema’s is het Belastingplan.

Judith Tielen (VVD)
Voorzitter

Activiteiten

Eurogroep/Ecofinraad

Kantoor Belastingdienst

Najaarsnota 2023

Besloten
Kantoor Belastingdienst

Documenten

34 kamerleden

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag moet recht doen en hulp en compensatie bieden aan de ouders en gezinnen die door de...

Toekomst van TenneT Duitsland

De commissie voor Financiën debatteert op woensdag 19 april van 11.45 tot 15.45 uur over de toekomst van...

Commissiedebat over toeslagen

De commissie voor Financiën houdt op woensdag 22 februari 2023 van 13.00 tot 16.00 uur een commissiedebat over...