De Seine met de Eiffeltoren in Parijs

Contactgroep Frankrijk

Een contactgroep biedt leden van de Tweede Kamer een forum om (op informele wijze) contact te onderhouden met leden van het parlement in het land waar de contactgroep zich op richt. De contacten vinden doorgaans plaats via (buitenlandse) werkbezoeken, en door het onderhouden van contacten met de ambassade of andere (culturele) vertegenwoordigingen van het land in Nederland.

De contactgroep Frankrijk is halverwege de jaren negentig opgericht om door een regelmatige uitwisseling van ideeën bij te dragen aan een goede verstandhouding en de totstandkoming van een constructieve, vriendschappelijke dialoog. Gemiddeld ontplooit de groep één à twee activiteiten per parlementair jaar.

Interessante links