Openbare verhoren

De openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vonden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. De commissie verhoorde in totaal achtenzestig getuigen en deskundigen. Op vrijdag 1 juli is de eerste week van de openbare verhoren afgerond. Maandag 29 augustus startte de tweede verhoorperiode; het laatste verhoor was op vrijdag 14 oktober. In de week van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen vonden er geen verhoren plaats. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verhoren.

Verhoorschema's

Belgische getuige Van Roost verschijnt niet voor openbaar verhoor 

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft Joost van Roost opgeroepen voor een openbaar verhoor. Hij werd hiervoor opgeroepen als voormalig CEO van Esso Nederland en Benelux Lead Country Manager. Vanuit die rollen vervulde Van Roost tussen 2000 en 2017 ook de functies van gedelegeerd commissaris van GasTerra (voorheen Gasunie), lid en voorzitter van het College van Beheer van de Maatschap en lid van de NAM-raad. Van Roost heeft laten weten geen gehoor te geven aan de oproep voor het openbaar verhoor. 

Geen verdere dwangmiddelen
De commissie vindt het zeer teleurstellend dat Van Roost niet mee wil werken aan de parlementaire enquête. Gezien de lange en belangrijke periode waarin hij in het gasdossier een invloedrijke rol bekleedde, was het passend geweest zijn kennis en ervaring met de enquêtecommissie in een openbaar verhoor te delen. De enquêtecommissie kan Van Roost niet verplichten tot deelname en ook geen verdere dwangmiddelen inzetten. Hij is, gezien de Wet op de parlementaire enquête, als Belgisch staatsburger niet verplicht om voor een openbaar verhoor te verschijnen. 

Meer over de openbare verhoren