Het gebouw van het congres van de Verenigde Staten

Contactgroep Verenigde Staten

Een contactgroep biedt de leden van de Tweede Kamer een forum om (op informele wijze) contact te onderhouden met leden van het parlement in het land waar de contactgroep zich op richt. De contacten vinden doorgaans plaats via (buitenlandse) werkbezoeken, ontvangsten van een buitenlandse parlementariër et cetera.
Ruben Brekelmans (VVD)
Voorzitter

De contactgroep Verenigde Staten is begin 2019 opgericht als gevolg van de motie van Martijn van Helvert (CDA) c.s., kamerstuk 35000V nr. 25.

Het doel van de contactgroep is om op parlementair niveau structureel contact te kunnen onderhouden met de Congresleden van de United States Congressional Caucus on the Kingdom of the Netherlands (voorheen: de Dutch Caucus). Zo kunnen de historische en culturele banden tussen de twee landen versterkt worden. Activiteiten van de contactgroep zijn daar ook steeds op gericht.

Interessante links