Vaste commissie : Digitale Zaken

Digitalisering verandert onze samenleving radicaal. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), algoritmen en Big Data hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel. Ze hebben invloed op bijvoorbeeld de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie en onze privacy. Maar ook op verhoudingen tussen burgers onderling en met de overheid.
Roelien Kamminga (VVD)
Voorzitter

De commissie DiZa richt zich specifiek op deze ontwikkelingen en vraagstukken. Ze zorgt voor verbinding in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen.
Er zijn zes thema’s bepaald waar Diza over gaat en waarop zij ook commissiedebatten plant. Op verschillende onderwerpen sluit DiZa aan als ‘volgcommissie’, zodat de expertise van de commissieleden van DiZa in de behandeling wordt benut.
Onderaan deze pagina vindt u in het blok Activiteiten alle geplande overleggen, gesprekken, debatten en werkbezoeken van de commissie. Door op een commissiedebat te klikken ziet u de stukken die op de agenda staan.

Tijdens de constituerende vergadering op 9 februari 2022 maakte Renske Leijten (SP) bekend dat Roelien Kamminga (VVD) is verkozen tot voorzitter van de commissie voor Digitale Zaken.

Documenten

34 kamerleden

Digitale infrastructuur en economie

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 22 maart 2023 van 14.30 tot 18.30 uur met minister...

Rondetafelgesprek over kunstmatige intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) met een focus op veiligheid vanuit mensenrechtenperspectief staat centraal in het rondetafelgesprek van de commissie...

Kamer debatteert over datalek bij KvK

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op donderdag 3 februari 2022 van 10.00 tot 12.00 uur met minister...

Online veiligheid en cybersecurity

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 1 december 2021 van 14.00 tot 18.00 uur met de...

Rondetafelgesprek over digitalisering

De vaste commissie voor Digitale Zaken (DiZa) houdt op dinsdag 28 september 2021 van 16.30 tot 18.00 uur...