Vaste commissie : Digitale Zaken

Digitalisering verandert onze samenleving. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), kwantum computing en Big Data hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel. Ze hebben invloed op bijvoorbeeld de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie en onze privacy. Maar ook op relaties tussen burgers en tussen burgers en de overheid.

De vaste commissie voor Digitale Zaken (commissie DiZa) richt zich in het bijzonder op deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan. Ze zorgt voor verbinding in de behandeling van digitale onderwerpen op de diverse beleidsterreinen.

Er zijn zes thema’s bepaald waar de commissie DiZa over gaat en waarop zij ook commissiedebatten voert. Op verschillende onderwerpen die door andere commissies behandeld worden sluit de commissie DiZa aan als ‘volgcommissie’, zodat de kennis van de commissieleden van DiZa wordt benut.

Onderaan deze pagina vindt u in het blok Activiteiten alle geplande overleggen, gesprekken, debatten en werkbezoeken van de commissie DiZa. Door op een commissiedebat te klikken ziet u de stukken die op de agenda staan.

Activiteiten

Documenten

29 kamerleden

Digitale infrastructuur en economie

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 22 maart 2023 van 14.30 tot 18.30 uur met minister...

Rondetafelgesprek over kunstmatige intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) met een focus op veiligheid vanuit mensenrechtenperspectief staat centraal in het rondetafelgesprek van de commissie...

Kamer debatteert over datalek bij KvK

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op donderdag 3 februari 2022 van 10.00 tot 12.00 uur met minister...