Brussel

Contactgroep België

Een contactgroep biedt de leden van de Tweede Kamer een forum om (op informele wijze) contact te onderhouden met leden van het parlement in het land waar de contactgroep zich op richt. De contacten vinden doorgaans plaats via (buitenlandse) werkbezoeken, ontvangsten van een buitenlandse parlementariër et cetera. 

De contactgroep België is in 2004 opgericht met het doel de vriendschappelijke banden tussen parlementariërs uit beide buurlanden te versterken. Niet voor niets wordt dan ook vaak gesproken over de ‘vriendschapgroep België’. Hoewel er al decennialang goede en intensieve contacten bestonden met Belgische parlementariërs via het Benelux-parlement, werd in maart 2004, mede op initiatief van de beide parlementsvoorzitters Herman De Croo en Frans Weisglas, een vriendschapgroep België samengesteld.

De beide ontmoetingen die tot op heden hebben plaatsgevonden zijn ook bijgewoond door de beide Voorzitters van de nationale parlementen. Van Belgische zijde zijn ook senatoren lid van de vriendschapsgroep.

Interessante links: