Een plenaire bijeenkomst van de parlementaire assemblee van de NAVO

NAVO Parlementaire Assemblee

Logo NAVO PA

De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een bondgenootschap van 32 landen die samenwerken om de veiligheid en vrijheid van de bondgenoten met behulp van politieke en militaire middelen te garanderen. Daarnaast zijn er 16 landen die als buitengewone leden (‘associate members’) een band met de NAVO hebben.

De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van bijna 300 parlementariërs uit de 32 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de geassocieerde lidstaten. De NAVO Parlementaire Assemblee is geen parlement, maar een overleg van parlementen. Dit betekent dat de Assemblee geen traditionele parlementaire instrumenten tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht, het enquêterecht of het recht op inlichtingen. Ook kan de Assemblee geen ministers naar huis sturen.

De NAVO Parlementaire Assemblee heeft een informatieve promotievideo gemaakt. Bekijk de video: "What is the NATO PA?"

Nederlandse delegatie

De Staten-Generaal zijn vanaf het begin betrokken bij de NAVO Parlementaire Assemblee. Nederland heeft daarin recht op zeven zetels. Daarmee is de delegatie in omvang gelijk aan die uit landen als België, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Portugal. De zeven Nederlandse leden hebben ieder een plaatsvervanger. Ter vergelijking: de Verenigde Staten leveren met zesendertig afgevaardigden de grootste delegatie.

De Nederlandse delegatie naar PACE bestaat uit 7 leden en 7 plaatsvervangende leden uit de beide Kamers der Staten-Generaal. Plaatsvervangende leden hebben dezelfde rechten als vaste leden, met uitzondering van het stemrecht als ‘hun’ vaste lid gelijktijdig in de vergadering aanwezig is.