Inleiding

Van links naar rechts: dhr Grashoff (GL), ondervoorzitter mevr Neppérus (VVD), dhr Haverkamp (CDA), voorzitter dhr de Wit (SP), mevr Vermeij (PvdA), mevr Koser Kaya (D66), griffier dhr van Leiden

De aanvankelijke opdracht van het parlementaire onderzoek naar het financieel stelsel bestond uit 2 delen. Het eerste deel van het onderzoek is op 10 mei 2010 afgesloten met de aanbieding van het rapport ‘Verloren Krediet’. De Tweede Kamer besloot voor het tweede deel van het onderzoek een parlementaire enquête te houden. Hiervoor is vervolgens de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel ingesteld.

Crisismaatregelen
De enquête gaat over de crisismaatregelen die de Nederlandse overheid in de periode september 2008 tot en met januari 2009 nam om de acute problemen in het Nederlandse financiële stelsel te bestrijden. Doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de totstandkoming van de crisismaatregelen en daaruit lessen te trekken voor de toekomst.

Klik hieronder op het plaatje voor het informatiefilmpje van de commissie.