Laboratorium

Vaste commissie : Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lerarenbeleid, onderwijstijd, studiefinanciering, podiumkunsten en het mediabestel. Het is een greep uit de onderwerpen waarover de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overleg voert met de bewindspersonen van OCW. De commissie hoort ook de stem van de betrokkenen uit het veld, zoals onderwijsorganisaties, gemeentes of kunstinstellingen. Zo nodig brengt een delegatie van de commissie een werkbezoek aan een betrokken instelling. Het aantal thema’s en onderwerpen waarmee de commissie bezig is, is zeer groot. De hiernaast genoemde beleidsthema’s dienen slechts als voorbeeld. Meer weten? Neem contact met de staf van de commissie.

Activiteiten

Documenten

29 kamerleden

Rondetafelgesprek over het mbo

Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zich nader...