Parlementaire enquêtecommissie: belangen van Groningers structureel genegeerd bij gaswinning

De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen. Dit heeft voor hen rampzalige gevolgen. Zo luidt de hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. In haar rapport ‘Groningers boven gas’ stelt de commissie dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers en doet ze aanbevelingen hoe deze in te lossen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam het rapport namens de Tweede Kamer op vrijdag 24 februari in Zeerijp in ontvangst.

Tom van der Lee overhandigt op een podium het rapport aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Ereschuld

“Het inlossen van de ereschuld begint bij het vooropstellen van de belangen van Groningers”, zegt commissievoorzitter Tom van der Lee. “De veiligheid, het beschermen van bezit, de gezondheid en het welzijn van de Groningers hebben onvoldoende meegeteld in de besluitvorming over de Groningse gaswinning.” De enquêtecommissie concludeert dat er een verandering van perspectief nodig is. Van der Lee: “Het gaat hierbij niet louter om aansprakelijkheid. Het gaat ook om de morele verplichting om de schade en pijn die aan Groningen en Groningers is toegebracht weg te nemen, en daar - onvermijdelijk – extra mankracht, geld en moeite voor vrij te maken.”

Presentatie in Zeerijp

Van der Lee overhandigde het rapport aan de Kamervoorzitter tijdens de presentatie in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. Vera Bergkamp: “Het is belangrijk dat de waarheid over de besluitvorming boven tafel is gekomen en zichtbaar is geworden hoe er daarbij om is gegaan met de belangen van inwoners van Groningen.” Zij geleidt het rapport door naar de commissie voor Economische Zaken en Klimaat, zodat het Kamerdebat erover kan worden voorbereid.

Conclusies en aanbevelingen

De enquêtecommissie deed onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen. De hoofdconclusie wordt in het rapport uiteengezet in tien conclusies. Vervolgens werkt de enquêtecommissie elf aanbevelingen uit waarmee de ereschuld van Nederland aan de Groningers kan worden ingelost. Het rapport is op verschillende manieren online te lezen: via een interactieve website en in pdf.

Interactieve versie

De interactieve versie van het rapport vindt u op rapportaardgaswinning.tweedekamer.nl. Op deze website wordt het rapport aan de hand van verschillende visualisaties in beeld gebracht. U kunt het rapport bekijken per thema en periode. Een tijdlijn geeft de bevindingen per jaar weer, van 1959 tot 2022. U kunt via iconen de bevindingen verder specificeren voor de thema’s bodemdaling, aardbevingen, gasgebouw, schade, versterking, toezicht, compensatie, Tweede Kamer, kennis en regio. Ook staat er achtergrondinformatie over verschillende thema’s.

Lees meer en kijk terug 

De commissie bestaat uit de leden: Barbara Kathmann (PvdA), Hülya Kat (D66), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP)
De commissieleden v.l.n.r.: Barbara Kathmann (PvdA), Hülya Kat (D66), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP).