Werkbezoek aan Groningen op 25 en 26 april 2022

Op 25 en 26 april 2022 bracht de commissie een werkbezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. De Kamerleden spraken onder meer met getroffen Groningers, geestelijk verzorgers en medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen. Ook kregen zij een rondleiding bij Gasunie. Het bezoek maakt onderdeel uit van de voorbereidingen op de openbare verhoren, die 27 juni van start gaan. Hieronder een verslag.

Na een keukentafelgesprek over de schadeprocedure laat een gedupeerde uit Wagenborgen Kamerlid Peter Kwint de schade aan haar huis zien.

Informatief werkbezoek

De commissie kijkt terug op een informatief en nuttig werkbezoek in Groningen. De gesprekken op locatie zijn voor de zeven Kamerleden en het ondersteunende onderzoeksteam – een delegatie van 22 personen – een waardevolle toevoeging aan de ruim honderd besloten voorgesprekken en het omvangrijke dossieronderzoek. “Het is belangrijk dat het onderzoek niet alleen in Den Haag plaatsvindt. De problematiek rondom de aardgaswinning speelt zich hier af”, aldus commissievoorzitter Tom van der Lee. “Door dit werkbezoek kunnen we met eigen ogen zien wat de ervaringen van bewoners en betrokkenen zijn.”

Gevolgen aardbevingsschade

Het werkbezoek begon met een rondleiding in de stikstoffabriek van Gasunie in Zuidbroek, hierna bezochten de Kamerleden het hoofdkantoor in Groningen. Vervolgens vonden er gesprekken plaats met gedupeerden, dit gebeurde in kleine groepen bij hen thuis. Ook stond er een bijeenkomst in Loppersum op het programma, waar geestelijk verzorgers die verbonden zijn aan de Proatbus en Platform Kerk en Aardbeving vertelden over wat aardbevingsschade met het leven van inwoners en gemeenschappen doet.

Versterkingsoperatie

Op de tweede dag spraken de Kamerleden met medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen in Appingendam. Zij troffen elkaar bij ontmoetingscentrum Kabzeël, hierna leidden zij de Kamerleden rond in het historisch centrum en de wijk Opwierde. De commissie heeft dankzij deze gesprekken een beter inzicht gekregen in de versterkingsoperatie in de praktijk. In de middag spraken de Kamerleden opnieuw met gedupeerden thuis.

Vervolg op eerder werkbezoek

De gesprekken met betrokkenen zijn een vervolg op een eerder werkbezoek in juli vorig jaar. Onder begeleiding van de Groninger Bodem Beweging fietste de commissie toen onder meer door Middelstum, Huizinge en Westerwijtwerd. Ook kreeg de commissie een rondleiding in ’t Zandt. Tijdens meerdere keukentafelgesprekken deelden inwoners hun verhaal, bijvoorbeeld over de langlopende schadeprocedures en ingrijpende gevolgen voor het privéleven. Daarnaast sprak de commissie met schade-experts en medewerkers van NAM. 

Werkwijze commissie

De enquêtecommissie is direct na de installatie op 9 februari 2021 begonnen met het vorderen van schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties. Op basis daarvan doet zij uitvoerig feiten- en dossieronderzoek. In de maanden januari, februari en maart van dit jaar heeft de commissie besloten voorgesprekken gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen. Nu de besloten voorgesprekken zijn afgerond, richt de commissie zich op de openbare verhoren.

Toekomstperspectief voor Groningen

Het doel van deze enquête is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. De enquêtecommissie biedt naar verwachting begin 2023 haar onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer aan.