Leden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen werd op 9 februari 2021 officieel geïnstalleerd. De leden van de enquêtecommissie droegen voor langere tijd een deel van hun portefeuille over en stortten zich op het onderzoekswerk. Met een debat op 12 en 13 april 2023, waarin de enquêtecommissie verantwoording aflegde over het onderzoek, heeft ze haar werkzaamheden beëindigd. Wie zijn deze Kamerleden en wat waren hun beweegredenen om deel uit te maken van deze commissie?Tom van der Lee (GroenLinks), voorzitter:

‘’De gaswinning heeft veel opgeleverd, maar kent een enorme schaduwkant. Inmiddels tellen we een miljoen schademeldingen en moeten duizenden huizen versterkt worden. Dat vereist een grondig onderzoek naar hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ik heb Groningen regelmatig bezocht en daar veel gedupeerden gesproken. Ook vanuit mijn portefeuille energie ben ik geïnteresseerd in alles wat er boven- en ondergronds gedaan wordt als het gaat om energievoorziening. Het is belangrijk om ook vanuit die invalshoek te kijken naar wat er is gebeurd, maar primair moeten we kijken naar de schade die is toegebracht aan de burgers.’’

Anne Kuik (CDA):

‘’Veel mensen hebben nog steeds hun recht niet gekregen. Het is een onveilige situatie waarin de menselijke maat zoek lijkt te zijn. Zelf woon ik ook in Groningen en zie ik het leed binnen de provincie. Ik voel me betrokken bij het naar boven halen van informatie over hoe dit zo heeft kunnen lopen. Het is ook belangrijk om te kijken naar oplossingen voor de toekomst. Daar zullen we ons als commissie voor moeten inzetten.’’

Peter Kwint (SP):

‘’In vijftig jaar is het idee over gaswinning radicaal veranderd. Wat eerst een bron van bijna oneindige rijkdom leek te zijn, is voor ons allemaal een hoofdpijndossier geworden. De Groningers hebben recht op duidelijkheid over hoe met hun belangen is omgegaan in de afgelopen jaren. Mensen zitten in de ellende en willen daaruit komen. Daar hebben ze politiek Den Haag voor nodig. Het gaat een hele grote klus worden, maar dat kan gewoon niet anders. Als je wilt begrijpen wat er nu gebeurt, moet je weten hoe dat heeft kunnen ontstaan. Dat is een gigantische opdracht. Het is een eer, maar tegelijkertijd ook een enorme verantwoordelijkheid.’’

Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter):

"Het is belangrijk om op een rij te krijgen wat de rol is geweest van de overheid over de hele periode van aardgaswinning in Groningen. In het begin was alles mooi en fijn, maar de laatste jaren is het vooral ellende. We moeten uitzoeken wat de overheid in die periode wel of niet heeft gedaan om het op te lossen voor de mensen. Een parlementaire enquête is het ultieme instrument van de Kamer. Daar komt bij dat de aardgaswinning een grote periode beslaat en een onderdeel van onze geschiedenis als land is. Dat maakt het belangrijk om dit tot op de bodem uit te zoeken."

Hülya Kat (D66): 

“Ik hoop dat we de Groningers uiteindelijk een nieuw perspectief kunnen geven. Het moet duidelijk worden hoe de Groningers zo in de verdrukking zijn geraakt. Daarvoor moeten we eerst alle feiten onderzoeken. Ik zie deze waarheidsvinding als een van de belangrijkste onderdelen van het Kamerlidmaatschap. Je zou het slow politics kunnen noemen, een onderzoek als dit duurt even maar de uitkomsten zijn van wezenlijk belang. De motivatie bij de leden van de commissie, de onderzoekers en de ondersteunende staf is enorm. Iedereen wil hier dag en nacht aan werken, de gedrevenheid spat er vanaf.”

Barbara Kathmann (PvdA): 

"Politiek kan mensen maken of breken. Ik wil ze maken, daarom zit ik in de Tweede Kamer. Het heeft de rest van Nederland veel opgeleverd, maar veel Groningers zijn gebroken na zestig jaar gaswinning en zicht op verbetering is er niet. Een parlementaire enquête haalt de onderste steen boven, zorgt dat de verantwoordelijkheid daar wordt gelegd waar die hoort, dat de overheid leert van grove fouten en dus dat die betere toekomst ingezet kan gaan worden. Het is een helse klus en een grote verantwoordelijkheid, maar vanuit mijn politieke missie wil ik daar meer dan graag onderdeel van zijn."

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie):

‘’De gevolgen van de gaswinning grijpen diep in in de levens van de mensen in Groningen. Het is daarom heel belangrijk om via een parlementaire enquête onderzoek te doen naar waarheidsvinding en er zo aan bij te dragen dat er recht wordt gedaan aan de mensen in Groningen. Ik woon zelf in Groningen en zie de zorgen die spelen en de nasleep die de gaswinning heeft voor mensen. Daar zit voor mij een drijfveer om de vragen die er leven van antwoorden te voorzien, over de aardgaswinning, maar ook de schadeafhandeling en versterking. We hebben hier een grote taak om de onderste steen boven te krijgen.’’ 

Ambtelijke ondersteuning 

De enquêtecommissie kreeg tijdens haar werkzaamheden ambtelijke ondersteuning, onder meer van: Griffier: Dhr. M. Israel

Kenniscoördinator(en): Mw. M.Bouwman, Dhr. R. Noordsij

Informatiespecialist: Dhr. M. Barth

Archief

Wilt u stukken inzien uit het archief van de enquêtecommissie? Neem contact op via cip@tweedekamer.nl.