Activiteiten

Reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en 24515-524) (24515-605)
Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
09
sep
Procedurevergadering | 9 september 2021 | 11:30 - 12:30 uur
Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868)
EU-Klokkenluidersrichtlijn
EU-Klokkenluidersrichtlijn
09
sep
Rondetafelgesprek | 9 september 2021 | 14:00 - 17:00 uur

Documenten

17kamerleden

Alle commissieleden