Gevangenis

Vaste commissie : Justitie en Veiligheid

Politie, terrorismebestrijding, griffierechten, het vreemdelingen- en asielbeleid en georganiseerde criminaliteit: het is maar een greep uit de vele onderwerpen waarmee de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid zich bezighoudt. De commissie controleert de regering door regelmatig te debatteren met de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ook behandelt de commissie nieuwe wetgeving. Verder voert de commissie rondetafelgesprekken met personen en organisaties uit de praktijk. Soms gaat de commissie op werkbezoek of krijgt zij petities en brieven van burgers en organisaties. Veel van deze informatie gebruiken de commissieleden in debatten of bij schriftelijke of mondelinge vragen.

Activiteiten

Documenten

29 kamerleden

Rondetafelgesprek over voetbalgeweld

Het afgelopen jaar heeft het Nederlandse profvoetbal te maken gehad met incidenten door supporters variërend van vechtpartijen tussen...

Commissiedebat femicide

In Nederland wordt gepleit voor het gebruik van het woord femicide om uitdrukking te geven aan het specifieke...

Rondetafelgesprek over femicide

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 8 juni 2023 van 10.00 tot 13.00 uur...