Vrouwe justitia

Vaste commissie : Justitie en Veiligheid

Politie, terrorismebestrijding, griffierechten, het vreemdelingen- en asielbeleid en georganiseerde criminaliteit: het is maar een greep uit de vele onderwerpen waarmee de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid zich bezighoudt. De commissie controleert de regering door regelmatig te debatteren met de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ook behandelt de commissie nieuwe wetgeving. Verder voert de commissie rondetafelgesprekken met personen en organisaties uit de praktijk. Soms gaat de commissie op werkbezoek of krijgt zij petities en brieven van burgers en organisaties. Veel van deze informatie gebruiken de commissieleden in debatten of bij schriftelijke of mondelinge vragen.
Hülya Kat (D66)
Voorzitter

Documenten

33 kamerleden

Commissiedebat femicide

In Nederland wordt gepleit voor het gebruik van het woord femicide om uitdrukking te geven aan het specifieke...

Rondetafelgesprek over femicide

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 8 juni 2023 van 10.00 tot 13.00 uur...

Cybercrime

De commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur over cybercrime...