Kunstcommissie

De Kunstcommissie is een speciale commissie van Kamerleden die zich bezighouden met de kunstcollectie van de Tweede Kamer. De Kunstcommissie is een commissie van advies aan het Presidium. De commissie wordt betrokken bij de aanschaf van nieuwe kunstwerken – aankoop, schenking of in bruikleen – en andere kwesties die te maken hebben met de inrichting van het Tweede Kamergebouw.

Huidige samenstelling

De huidige Kunstcommissie bestaat uit de leden: Pim van Strien (VVD), Salima Belhaj (D66), Lucille Werner (CDA), Olaf Ephraim (Groep Van Haga) en Caroline van der Plas (BBB). Salima Belhaj is de voorzitter van de commissie.

Voormalige leden

De Tweede Kamer heeft in 2018 opnieuw een kunstcommissie ingesteld. Sinds 2018 hebben verschillende Kamerleden onderdeel uitgemaakt van de Kunstcommissie.
 
Alexander Pechtold (D66), maart 2018 – oktober 2018
Fleur Agema (PVV), maart 2018 – november 2018
Lenny Geluk-Poortvliet (CDA), maart 2018 – maart 2021
Corinne Ellemeet (GL), maart 2018 – maart 2021
Carla Dik-Faber (CU), maart 2018 – maart 2021
Léonie Sazias (50PLUS), maart 2018 – maart 2021
Thierry Baudet (FvD), maart 2018 – maart 2021
Thierry Aartsen (VVD), maart 2019 – september 2019
Zohair El Yassini (VVD), februari 2020 – januari 2023