Kunstcommissie

De Kunstcommissie is een speciale commissie van Kamerleden die zich bezighouden met de kunstcollectie van de Tweede Kamer. De Kunstcommissie is een commissie van advies aan het Presidium. De commissie wordt betrokken bij de aanschaf van nieuwe kunstwerken – aankoop, schenking of in bruikleen – en andere kwesties die te maken hebben met de inrichting van het Tweede Kamergebouw. De Tweede Kamer heeft in 2018 opnieuw een Kunstcommissie ingesteld. Sinds 2018 hebben verschillende Kamerleden onderdeel uitgemaakt van de Kunstcommissie.

Huidige samenstelling

De huidige Kunstcommissie bestaat uit de leden: Peter van Haasen (PVV), Claire Martens-America (VVD), Sandra Palmen (Nieuws Sociaal Contract) en Gijs Tuinman (BBB). Peter van Haasen is de voorzitter van de commissie.