Londen met zicht op de Theems en de parlementsgebouwen

Contactgroep Verenigd Koninkrijk

Een contactgroep biedt de leden van de Tweede Kamer een forum om (op informele wijze) contact te onderhouden met leden van het parlement in het land waar de contactgroep zich op richt. De contacten vinden doorgaans plaats via (buitenlandse) werkbezoeken of ontvangsten van een buitenlandse parlementariër.

De Contactgroep Verenigd Koninkrijk is halverwege de jaren negentig opgericht - onder naam Contactgroep Groot Brittannië - om door een regelmatige uitwisseling van ideeën bij te dragen aan een goede verstandhouding en de totstandkoming van een constructieve, vriendschappelijke dialoog.

Werkbezoeken

Eens per jaar vindt een werkbezoek plaats tussen de parlementen, dit geschiedt om en om in Londen en Den Haag. Het doel van deze bezoeken is de uitwisseling van kennis over onderwerpen die zowel in Nederland als het Verenigd Koninkrijk hoog op de politieke agenda staan. Ook is het een gelegenheid om elkaar te informeren over de politieke stand van zaken, zoals de opkomst van nieuwe partijen en de achtergronden bij politieke verschuivingen.