Vlaggen bij de Council of Europe

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, beter bekend als PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), bestaat uit 306 democratische gekozen volksvertegenwoordigers uit de 46 lidstaten van de Raad van Europa. Deze 46 lidstaten hebben zich in de Raad van Europa verenigd om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsorde te bevorderen.Canada, Israël en Mexico hebben de status van waarnemer bij de PACE. Marokko, Jordanië, Kirgizië en de Palestijnse Gebieden zijn zogeheten Partners for Democracy van de PACE, een samenwerkingsrelatie die is bedoeld voor parlementen van niet-lidstaten die de beginselen, waarden en doelstellingen van de Raad van Europa huldigen en deze, met ondersteuning vanuit de PACE en ander organen van de Raad van Europa, willen implementeren.

De PACE komt vier maal per jaar gedurende een week in plenaire zitting bijeen in het Palais de l'Europe te Straatsburg. Bekijk de agenda.

Nederlandse delegatie

De Nederlandse delegatie naar PACE bestaat uit 7 leden en 7 plaatsvervangende leden uit de beide Kamers der Staten-Generaal. 

Meer informatie