Rijksuitgaven

De belangrijkste taak van de commissie voor de Rijksuitgaven is de behandeling van kwesties omtrent de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inning en besteding van collectieve middelen. Daarnaast adviseert en ondersteunt de commissie de Kamer en Kamercommissies bij de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle van de regering.

Activiteiten

Documenten

24 kamerleden