Activiteiten

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613)
Procedures en brieven
Procedures en brieven
20
apr
Procedurevergadering | 20 april 2021 | 16:30 - 17:30 uur
Procedures en brieven (digitaal)
Procedures en brieven (digitaal)
13
apr
Procedurevergadering | 13 april 2021 | 16:30 - 17:30 uur
Procedures en brieven
Procedures en brieven
11
mei
Procedurevergadering | 11 mei 2021 | 16:30 - 17:30 uur

Documenten

21kamerleden

Alle commissieleden