Casussen

Hieronder een korte beschrijving van de crisismaatregelen, die de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel onderzoekt:

1.       Deelneming van de staat in Fortis/ABN AMRO;

Op 3 oktober 2008 verwerft de Nederlandse Staat de aandelen Fortis Bank Nederland (inclusief ABN AMRO-onderdelen) en Fortis Verzekeringen Nederland voor een totaalbedrag van 16,8 miljard euro. Aanzienlijke extra investeringen blijken nog nodig. De Nederlandse Staat besluit in november 2008 om Fortis Bank Nederland en ABN AMRO samen te voegen tot een nieuwe ABN AMRO Bank. Fortis Verzekeringen Nederland heet nu ASR Verzekeringen.

2.       Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (ING, AEGON, SNS REAAL);

De Nederlandse overheid maakte op donderdagavond 9 oktober 2008 bekend dat er 20 miljard euro beschikbaar was om indien nodig het eigen vermogen te versterken van banken en verzekeraars in Nederland, mits die fundamenteel gezond en levensvatbaar waren. Aan drie instellingen werd kapitaal verstrekt. ING (10 miljard), AEGON (3 miljard) en SNS REAAL (750 miljoen).

3.       Garantieregeling voor bancaire leningen (Fortis Bank Nederland, ING, LeasePlan, SNS Bank, NIBC, Achmea Hypotheekbank);

Op 23 oktober 2008 heeft de Staat een garantieregeling gecreëerd voor bancaire leningen met een plafond van € 200 miljard. De Staat geeft op grond van deze faciliteit garanties af op leningen aan banken. Uiteindelijk is voor een bedrag van €50 miljard euro aan garanties verleend.

4.       Verhoging van het depositogarantiestelsel;

Op 7 oktober 2008 maakt de minister van Financiën bekend dat de dekking onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) zal worden verhoogd tot € 100.000. Dat betekent dat als een bank failliet gaat de spaargelden bij die bank tot een bedrag van €100.000 gegarandeerd zijn door het depositogarantiestelsel. De regeling geldt in eerste instantie voor de periode van 1 jaar.

5.       Garanderen Icesave tegoeden en voorfinanciering van de uitkering depositogarantiestelsel IJsland;

De minister van Financiën heeft op donderdag 9 oktober 2008, na het omvallen van Landsbanki, de tegoeden van Nederlandse spaarders bij Icesave gegarandeerd. Linksom of rechtsom zouden Nederlandse spaarders hun tegoeden tot €100.000 terugkrijgen. Nederland schiet de garanties waarvoor IJsland verantwoordelijk is voor. Het totale bedrag aan Icesave spaargelden dat gegarandeerd werd door de Nederlandse Staat was €1,3 miljard.

6.       Back-up faciliteit ING.

Op 26 januari 2009, wordt bekend gemaakt dat de Staat voor ING een Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) in het leven roept: een speciale regeling waarmee de Staat een garantie afgeeft voor tachtig procent op een portefeuille Amerikaanse hypotheken (de Alt-A portefeuille).