Werkbezoek aan Groningen op 14 en 15 juli 2021

Op 14 en 15 juli 2021 bracht de commissie een werkbezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. De Kamerleden maakten wandelend en per fiets (nader) kennis met het gebied en de inwoners. Ze spraken met getroffen Groningers over de staat van hun woning of boerderij en over de stand van zaken in procedures die mensen voeren om schadevergoeding te krijgen. Doel was vooral om naar de inwoners te luisteren en hun verhalen een plaats te geven in de voorbereidingen van de parlementaire enquête. Hieronder een verslag.

Commissieleden praten met bewoners van het aardbevingsgebied.

Waardevol werkbezoek

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen kijkt terug op een waardevol werkbezoek in Groningen. Bewoners en andere betrokkenen maakten 14 en 15 juli tijd vrij om hun verhaal te delen met de commissieleden en ondersteunende staf. “Het is belangrijk om de gevolgen van de aardbevingsproblematiek met eigen ogen te zien, zodat het onderzoek niet alleen in Den Haag plaatsvindt”, aldus commissievoorzitter Tom van der Lee.

Uit eerste hand

De parlementaire enquêtecommissie is in februari ingesteld door de Tweede Kamer en in juni aangevuld met acht onderzoekers. Het team van 23 personen (inclusief de zes Kamerleden) borduurt voort op het werk van de tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen, die in december vorig jaar diverse inwoners en ondernemers sprak om uit eerste hand te horen en zien welke effecten de gaswinning en aardbevingen hebben.

Rondleiding

Ook bij dit werkbezoek vormden gesprekken met inwoners een belangrijk onderdeel van het programma. De Groninger Bodem Beweging organiseerde een fietstocht door Middelstum, Huizinge en Westerwijtwerd, waar veel gedupeerden wonen. Via het Groninger Gasberaad kreeg de commissie een rondleiding door ’t Zandt, waar meerdere huizen zijn gesloopt en nieuwbouw gaande is. In andere plaatsen deelden inwoners hun verhaal tijdens keukentafelgesprekken. De langlopende schadeprocedures, onzekerheid over de toekomst en het ’continu getouwtrek’ met instanties, zoals gedupeerden het noemden, kwamen in veel gesprekken terug. Ook de ingrijpende gevolgen voor het privéleven van veel Groningers kwamen op tafel.  

Technisch proces gaswinning

De commissie heeft ook een waardevol inkijkje gekregen in het werk van schade-experts, die een presentatie gaven over hun ervaringen in de afgelopen jaren. Tot slot bezocht de commissie de ondergrondse gasopslag van NAM in Norg, om een beter inzicht te krijgen in het technische proces van gaswinning.

Aanvulling op dossieronderzoek

De gesprekken met inwoners en betrokken organisaties zijn een belangrijke aanvulling op het dossieronderzoek, dat nog tot eind dit jaar gaande is. Daarna starten de voorbereidingen voor de besloten voorgesprekken. De openbare verhoren vinden naar verwachting plaats vanaf juni 2022.

Toekomstperspectief voor Groningen

Het doel van deze enquête is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.