Commissievergaderingen

Dinsdag 5 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[EMAIL-PROCEDURE] Verzetten CD Toezicht en handhaving

E-mailprocedure
(besloten)

Maandag 11 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Dinsdag 12 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Centrale aanmeldweek 2024 en toelatingsbeleid basisscholen Baarn en Rotterdam

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Woensdag 13 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Toezicht en handhaving (UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Donderdag 14 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Stand van zaken subsidieregeling programma School en Omgeving

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 21 december)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Vrijdag 15 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Dinsdag 19 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Woensdag 20 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Donderdag 21 december 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Dinsdag 16 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voornemen oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030

Petitie
Petitie Statenpassage

Vrijdag 19 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Lerarenstrategie december 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Maandag 22 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Dinsdag 23 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding manifest 'Studentenregeerakkoord'

Petitie
Petitie Statenpassage

Woensdag 24 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Leraren (verplaatst naar 28 februari)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reparatiewet OCW 20##

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Gesprek en lunch met Britse parlementariërs in NIeuwspoort

Gesprek
(besloten)

Donderdag 25 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 26 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Maandag 29 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Dinsdag 30 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie op commissiebrief met verzoek om reactie op brieven m.b.t. een Deltaplan lerarentekort

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kennismaking commissiestaf OCW-leden commissie

Gesprek
(besloten)

Woensdag 31 januari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Dinsdag 6 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie "Geef jongeren en onderwijs kansen en een échte stem in de politiek, maak extra faciliteiten laagdrempelig en schaf het denken in hoger en lager en in niveaus af!"

Petitie
Petitie Statenpassage

Woensdag 7 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Donderdag 8 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Vrijdag 9 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Maandag 12 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Dinsdag 13 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie door NRTO SEO-rapport m.b.t. praktische invulling van toekomstige leerrechten

Petitie
Petitie Statenpassage

Woensdag 14 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Algemene Rekenkamer briefing over onderzoek naar beleid voor gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verplaatsen notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Vrijdag 16 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele OJCS Raad op 29 februari en 1 maart 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informele EPSCO Gendergelijkheid op 27 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Woensdag 28 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Leraren

Commissiedebat
Troelstrazaal

Donderdag 29 februari 2024

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Rathenau Instituut over factsheet 'Internationalisering in perspectief: studentenaantallen, studiekeuzes en arbeidsmarkt'

Technische briefing
Troelstrazaal