Commissiedebat : Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten (verplaatst naar 19 juni)

De vergadering is verplaatst

18 juni 2024
18:00 - 20:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. verplaatsen commissiedebat

Dit debat is een voortzetting van het commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten d.d. 25 april 2024. Tijdens dit debat zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn eerste termijn afmaken en vindt de tweede termijn van de Kamer en beide bewindspersonen plaats.