Commissiedebat : Cultuur

De vergadering moet nog plaatsvinden

20 juni 2024
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.Q. Gräper-van Koolwijk
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agendapunten

 1. 1

  Eerste reactie op het adviesrapport Toegang tot Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Immaterieel erfgoed van, voor, door en met iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tussenrapportage restauratieopgave niet-woonhuis rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Immaterieel erfgoed van, voor, door en met iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur en media

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding advies 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029' van RvC

 7. 7

  Eerste reactie op het adviesrapport Toegang tot Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenrapportage restauratieopgave niet-woonhuis rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur en media

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de Motie van het lid Van Zanten c.s. over geen subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit met een dwingend karakter en een evenredigere verdeling van cultuursubsidies over Nederland (Kamerstuk 36410-VIII-82)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang verkenning nationaal historisch museum

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over afschrift van de brief aan De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten inzake fonds voor experimenteel onderzoek tussen kunst en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022 (Kamerstuk 36 200-VIII-185)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data