Vaste commissie : Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met alle aangelegenheden op het terrein van internationale handel (inclusief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), ontwikkelingssamenwerking (inclusief de Duurzame Ontwikkelingsdoelen), en het internationale milieu- en klimaatbeleid.
Jorien Wuite (D66)
Voorzitter

Activiteiten

Documenten

33 kamerleden

Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00 uur over het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het debat zal gevoerd worden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.

Voedselzekerheid in de wereld

De commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houden op 10 mei 2022 van 18.30 tot 22.30 uur een rondetafelgesprek over de mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog.

Rondetafelgesprek Ketenimpact Oeigoerse dwangarbeid

Op woensdag 25 november 2020 van 10.00 tot 11.30 uur houdt de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een rondetafelgesprek over de Ketenimpact van Oeigoerse dwangarbeid.

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Op maandag 15 juni 2020 van 13.00 tot 18.00 debatteert de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19. Voor dit Notaoverleg komt minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Kamer.

Noodhulp

Deze vergadering is geannuleerd.

De commissie voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking overlegt op donderdag 19 maart 2020 van 15.00 tot 17.00 uur over noodhulp.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op dinsdag 3 maart 2020 van 16.30 tot 19.00 over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Voor het overleg komt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Kamer.

Naar boven