Groentekas

Vaste commissie : Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met alle aangelegenheden op het terrein van internationale handel (inclusief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), ontwikkelingssamenwerking (inclusief de Duurzame Ontwikkelingsdoelen), en het internationale milieu- en klimaatbeleid.

Activiteiten

Documenten

29 kamerleden

Commissiedebat wapenexportbeleid

Wapenexport staat volop in de belangstelling: het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder deze maand dat Nederland moet...

Commissiedebat over humanitaire hulp

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt op donderdag 11 mei 2023 van 18.00 tot 21.00...

Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00...

Voedselzekerheid in de wereld

De commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houden op 10 mei 2022...