Handels- en investeringsbevordering

Het kabinet beschikt over verschillende instrumenten om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen middels handels- en investeringsbevordering. Hieronder vallen economische diplomatie door middel van de vele Nederlandse ambassades en consulaten en economische missies door leden van het kabinet, het Koninklijk Huis, bewindspersonen van de Caribische landen van het Koninkrijk en decentrale overheden. Daarnaast bestaat er een wijd scala aan fondsen, organisaties en andere instrumenten om handel en investeringen te bevorderen, zoals het Dutch Good Growth Fund, het Dutch Trade and Investment Fund, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en Invest International.