Uitgelicht : Commissiedebat wapenexportbeleid

Wapenexport staat volop in de belangstelling: het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder deze maand dat Nederland moet stoppen met het uitvoeren van F-35-onderdelen naar Israël. En ook binnen de Kamer komt het onderwerp vaker aan bod, zo werden er meermaals Kamervragen gesteld over Nederlandse chips die in Russische of Iraanse wapens terechtkomen. De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 29 februari 2024 van 16.00 tot 19.00 uur over het wapenexportbeleid. Minister Geoffrey van Leeuwen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken komen hiervoor naar de Kamer.

Een Chinook vliegt voor een windturbine

Volg live

Het debat is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken bekijken die bij deze vergadering horen.

Jaarrapport exportbeleid

Het kabinet informeert de Kamer ieder jaar over het Nederlandse wapenexportbeleid via een jaarrapportage. Het rapport over 2022 is in september met de Kamer gedeeld en zal in dit debat aan bod komen. Er staat informatie in over de uitvoering van het beleid en er wordt uitleg gegeven over gemaakte keuzes. In het rapport over 2022 is ook speciale aandacht voor de leveringen van wapens aan Oekraïne.

Dual-use

Los van het leveren van militaire goederen, zoals straaljageronderdelen of raketten, vallen ook zogenaamde dual-use goederen onder het exportbeleid. Dit zijn goederen die in allerlei apparaten kunnen zitten, zoals koelkasten en telefoons, maar ook in militaire goederen gebruikt kunnen worden. Microchips zijn hier een voorbeeld van. Nederland en Nederlandse bedrijven spelen wereldwijd een belangrijke rol in deze industrie. Er zijn de laatste jaren vaker nieuwe maatregelen genomen als het gaat om de export van deze zogenaamde halfgeleiders. Dat is om te voorkomen dat de chips of de apparatuur die nodig is om deze te maken, terechtkomen in goederen die voor ongewenste doelen kunnen worden gebruikt, zoals drones en massavernietigingswapens. 

Terugkijken

Het debat is terug te kijken in Debat Direct en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.