Uitgelicht : Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00 uur over het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het debat zal gevoerd worden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.

Volg live

Dit commissiedebat vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. U kunt op 7 juli vanaf 15.30 uur via de website live meekijken. Ook is het mogelijk om via de app en website van Debat Direct het debat te volgen.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Actuele situatie

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. De gevolgen voor Oekraïne zijn enorm. Zo heeft het land duizenden doden te betreuren en is grote schade toegebracht aan steden en infrastructuur. Nederland biedt op dit moment hulp aan Oekraïne in de vorm van wapens en humanitaire en financiële hulp. Nederland werkt hierbij nauw samen met bijvoorbeeld de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere bondgenoten.

Wederopbouw

Ondanks de onzekere situatie in Oekraïne bereidt de Nederlandse regering zich voor op de wederopbouw van het land. Hierbij worden meerdere mogelijkheden onderzocht. President Zelensky heeft Nederland meerdere malen gevraagd een bepaalde Oekraïense stad of regio te herbouwen. Deze mogelijkheden worden ook door de regering onderzocht. Daarnaast beoogt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om in samenwerking met de Association of Ukrainian Cities steun te verlenen aan het herstel en de wederopbouw van getroffen Oekraïense gemeenten. Oekraïne heeft door de onzekere oorlogssituatie zelf nog geen wederopbouwbehoeftes in kaart gebracht.

Internationaal

Ook andere landen en internationale organisaties hebben de wederopbouw van Oekraïne op de agenda staan. Zo zijn de Europese Unie en de Verenigde Naties samen met internationale financiële instellingen bezig met voorbereidingen en organiseert Zwitserland een conferentie op 4 en 5 juli. Nederland houdt daarnaast goed contact met de bewindspersonen in Oekraïne. Door deze gecoördineerde aanpak hoopt de Nederlandse regering een centrale rol te spelen bij de wederopbouw van Oekraïne.