Thom van Campen

Samenvatting

Thom van Campen is geboren in Doetinchem op 18 januari 1990 en woont in Zwolle. Hij is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 794 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Het ontbreken van consumptieaardappelen op de lijst met winterteelten

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 2. Het adviesrapport 'Goed water goed geregeld' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

  Gericht aan: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

 3. Het bericht 'Boer Erik Jan doelwit criminele bendes: ’Ze hebben alles gesloopt''

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

 4. Het Agro E-label

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 5. Bescherming van boeren tegen drugscriminaliteit en het tegengaan van ondermijning in het buitengebied

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

 6. De bedreiging van de inheemse natuur door het rode gevaar: ‘de Amerikaanse rivierkreeft’

  Gericht aan: P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 7. Het bericht 'Veel vraag naar kinderopvang bij boer, maar regels belemmeren uitbreiding'

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 8. Het artikel ‘Agractie vreest consequenties wijziging Habitatrichtlijngebieden’

  Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

 9. 2023

  2022
 10. Het bericht 'Boer Arjan moet verplicht zijn veestapel drastisch verkleinen; "Ze maken je helemaal kapot"'

  Gericht aan: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof