Uitgelicht : Voedselzekerheid in de wereld

De commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houden op 10 mei 2022 van 18.30 tot 22.30 uur een rondetafelgesprek over de mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog.

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de position papers doornemen die door de genodigden zijn opgesteld.

Gevolgen oorlog in Oekraïne 

Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor meer dan 30 procent van de wereldwijde graanexport. Door de oorlog in Oekraïne worden grote graantekorten verwacht, waardoor de prijzen flink zullen stijgen. Daarnaast worden ook zonnebloemolie, kunstmest en andere voedingsmiddelen en grondstoffen duurder. Bijna vijftig landen in Afrika en het Midden-Oosten zijn erg afhankelijk van granen uit beide landen, met als gevolg dat er minder brood is. Europa is voor veel landbouwproducten grotendeels zelfvoorzienend. Een aantal specifieke producten, zoals voedereiwitten voor de veeteelt, moeten wel worden geïmporteerd. Samen met de hoge kosten van meststoffen en fossiele energie, heeft dit gevolgen voor de productie in de landbouw, waardoor de voedselprijzen ook in Europa stijgen.

Vragen van de commissies

Met het rondetafelgesprek wil de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzicht verkrijgen in de volgende vragen:

 • In hoeverre worden de komende maanden problemen in de voedselzekerheid (in Nederland, de Europese Unie en/of mondiaal) als gevolg van de oorlog in Oekraïne voorzien?
 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken daarvan?
 • Welke mogelijkheden zijn er om die problemen op te lossen?
 • Wat zijn de verwachtingen omtrent de lange termijn impact van de oorlog in Oekraïne op de voedselzekerheid?

Programma

18.30 – 19.30 uur: beleid

 1. Ministerie van LNV
 2. Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Dhr. W. Burtscher (Europese Commissie)

19.30 – 20.30 uur: wetenschap

 1. Dhr. B. de Steenhuijsen Piters (Wageningen University & Research)
 2. Mw. L. van Schaik (Clingendael)
 3. Dhr. J. Dengerink (Wageningen University Research) 

20.30 – 21.30 uur: agrarische organisaties/bedrijven

 1. Dhr. K. Huizinga (Nederlander met agrarisch bedrijf in Oekraïne)
 2. Dhr. A. Hoogendijk (BO Akkerbouw)
 3. Dhr. R. Tijssens (Agrifirm)
 4. Dhr. S. van der Tak (LTO Nederland)

21.30 – 22.30 uur: internationale organisaties

 1. Dhr. H. Hoogeveen (Food and Agriculture Organization)
 2. Mw. M. Jansen (Organisation for Economic Co-operation and Development)
 3. Dhr. S. Zorya (World Bank)
 4. Mw. M. Meijer (Oxfam Novib)