Uitgelicht : Rondetafelgesprek over toekomst Afghanistan

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking spreekt op woensdag 29 mei vanaf 10.30 uur met experts over de toekomst van Afghanistan, over hoe Nederland in Afghanistan een effectieve rol kan blijven spelen om de bevolking te ondersteunen en de politieke belangen van Nederland veilig te stellen.

Landschap Afghanistan
Afghanistan. Foto: Defensie

Volg live 

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Klompézaal. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Humanitaire situatie

In augustus 2021 greep de Taliban de macht in Afghanistan, met chaos en gehaaste evacuatieoperaties tot gevolg. De overname door de Taliban heeft grote gevolgen voor de humanitaire situatie in het land. De economie is ingestort en mede door harde sancties tegen het regime krijgt de bevolking niet de humanitaire hulp die zij nodig hebben. Door het gebrek aan voedsel zien ziekenhuizen in Afghanistan steeds vaker ondervoede kinderen. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties leden er in december 4 miljoen mensen aan acute ondervoeding, onder wie 3,2 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Een aantal zware aardbevingen in het westen van Afghanistan in oktober 2023 heeft de situatie van de bevolking verder verslechterd. 

Mensenrechten

Ook de al kwetsbare mensenrechtensituatie in Afghanistan kwam verder in gedrang na de overname door de Taliban, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes. Onderwijs op middelbare scholen en universiteiten is voor hen onder dit regime verboden. De bewegingsvrijheid van vrouwen is enorm ingeperkt. Zij hebben door de repressie en het gebrek aan perspectief ook steeds meer te maken met depressie en angst, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. 

Programma

10.30-11.30 uur: engagement met de Taliban

  • Reshma Azmi, deputy country director, CARE Afghanistan;
  • Romain Malejacq, universitair hoofddocent, Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse en Management, Radboud Universiteit;
  • Sultan Barakat, professor Public Policy, Hamad Bin Khalifa University Qatar.

11.30-12.30 uur: humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking

  • Zuhra Bahman, directeur Search for Common Ground Afghanistan;
  • Benoit de Gryse, directeur programma’s Stichting Vluchteling;
  • Danielle Keulen, Team lead South West Asia Europese Commissie Directoraat-Generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp. 

12.30-13.30 uur: mensenrechten en positie vrouwen

  • Mahbouba Seraj, activiste en journaliste;
  • Sima Samar, voormalig voorzitter Afghaanse onafhankelijke mensenrechtencommissie;
  • Muzhgan Mehr, voormalige assistente van Nederlandse ambassadeur in Kabul.

Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. Daarin schrijven zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp. U vindt deze documenten bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.