Kameractiviteiten

19
feb
De uitvoering van de motie-Stoffer
Gericht aan: T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06
feb
De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
04
jan
De tarieven voor warmtelevering
Gericht aan: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
2019
2018
27
dec
De nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
01
okt
Hongerlonen en schendingen van arbeidsrechten in H&M’s productieketen
Gericht aan: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking