BuHaOS en Europa

Nieuwe handelsverdragen met Chili, Indonesië en Zuid-Amerika. EU-handelsbeleid en -wetgeving. Budgetten voor armoedebestrijding, migratie en klimaat in Afrika. Het zijn allemaal onderwerpen waar de EU beleid en wetgeving op maakt en budget aan uitgeeft. De commissie BuHaOS controleert hoe Nederland zich binnen de EU opstelt in onderhandelingen over deze dossiers.

Raad Buitenlandse Zaken Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Regelmatig wordt in Brussel door de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de EU-lidstaten gesproken over dit beleidsterrein. Voordat de Nederlandse minister een bijeenkomst van een Raad bijwoont, bespreekt de Kamer de Nederlandse inzet in een commissiedebat of schriftelijk overleg. De commissie BuHaOS is verantwoordelijk voor het controleren van de Nederlandse inzet in twee Raadsformaties. Het betreft de Raad Buitenlandse Zaken Handel waar het gemeenschappelijke handelsbeleid wordt besproken met de betreffende Europese ministers, en de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking, met de ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Namens Nederland neemt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deel aan deze Raden.

Europese prioriteiten commissie BuHaOS voor 2024

Ieder jaar bepaalt de Kamer op basis van de aangekondigde voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor dat jaar haar prioritaire EU-dossiers, dit zijn onderwerpen waaraan de Kamer extra aandacht wil geven. De commissie BuHaOS heeft voor het jaar 2024 de volgende prioriteit benoemd:

  • Het pakket voor Europese economische veiligheid, dat op 24 januari jl. 2024 is gepresenteerd door de Europese Commissie.

Meer EU-prioriteiten van de Tweede Kamer zijn terug te vinden bij de commissie Europese Zaken.

EU-rapporteurs

De commissie heeft op 29 februari 2024 besloten de leden Daniëlle Hirsch (GroenLinks-PvdA) en Roelien Kamminga (VVD) te benoemen tot EU-rapporteurs op het pakket voor Europese economische veiligheid. Zij verdiepen zich in dit onderwerp en zullen de commissie adviseren over de behandeling van het EU-pakket.

Kamercommissies stellen regelmatig EU-rapporteurs aan voor een EU-dossier. Op de website van de Tweede Kamer staat een overzicht van de lopende EU-rapporteurschappen van alle commissies. 

Afgeronde EU-rapporteurschappen BuHaOS

  • In 2022 zijn de leden Jan Klink (VVD) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) benoemd als EU-rapporteurs op het EU-voorstel voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
  • De commissie BuHaOS heeft in 2021 twee EU-rapporteurs aangewezen op de EU-agenda voor de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat waren de leden Jan Klink (VVD) en Marieke Koekkoek (Volt). 

Meer informatie over de lopende en afgeronde EU-rapporteurschappen van de commissie is te vinden op de pagina Rapporteurs.

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Europa, zoals subsidiariteitstoetsing, parlementair behandelvoorbehoud, politieke dialoog met de Europese Commissie en EU-rapporteurs in de Tweede Kamer. Binnen de Tweede Kamer heeft de commissie voor Europese Zaken een bevorderende rol voor de controle op EU-besluitvorming in de Kamer.