Ontwikkelingssamenwerking

Het Nederlandse beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking focust zich op de regio’s West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daarnaast voert Nederland projecten uit in de Grote Merenregio, Afghanistan en Bangladesh. De focus van programma’s ligt niet alleen op armoedebestrijding, maar ook op het vergroten van de markttoegang en het verbeteren van het ondernemingsklimaat.

Om beleidsdoelen op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te realiseren werkt Nederland daarnaast samen met een groot aantal multilaterale organisaties, zoals verschillende VN-organisaties (UNDP, UNHCR, UNFPA etc.), internationale financiële instellingen (Wereldbank, regionale ontwikkelingsbanken) en de Europese Unie.

Ook werkt Nederland in het kader van ontwikkelingssamenwerking samen met maatschappelijke organisaties, zowel Nederlandse als buitenlandse organisaties.  

Centraal in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid staan de in 2015 vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel Global Goals of Werelddoelen genoemd, die in 2030 behaald moeten zijn. Kerndoel is het uitbannen van extreme armoede.