Wapenexportbeleid

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is samen met de minister van Buitenlandse Zaken belast met de controle op uitvoer en doorvoer van strategische goederen zoals wapens, munitie en andere goederen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt (dual use).

De Kamer ontvangt jaarlijks een rapportage wapenexportbeleid dat voor het betreffende jaar een totaaloverzicht bevat van de waarde van de afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen per categorie en per land en eindbestemming. In de jaarrapportage is ook een apart overzicht van de afgegeven vergunningen voor dual use-goederen opgenomen.

Daarnaast worden er maandoverzichten van alle afgegeven vergunningen voor militaire en dual use-goederen gepubliceerd, die respectievelijk via de website van de Rijksoverheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn te raadplegen. Ook informeert het kabinet de Kamer in specifiek omschreven gevallen via de versnelde rapportage over afgegeven vergunningen. Hiervoor geldt een drempelwaarde van 2 miljoen euro.  Elke vergunningverlening boven deze drempelwaarde moet versneld aan de Kamer gerapporteerd worden.