Uitgelicht : Commissiedebat over humanitaire hulp

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt op donderdag 11 mei 2023 van 18.00 tot 21.00 uur een commissiedebat over humanitaire hulp. Hiervoor komt minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Tweede Kamer.

Een man loopt tussen door de aardbeving beschadigde gebouwen, er hangt een Turkse vlag aan een huis dat nog deels overeind staat

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze link kunt u live meekijken, of kijk via de app en website van Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via dezelfde link vinden.

Humanitaire hulp

In 2022 steeg het wereldwijde aantal mensen in nood tot 324 miljoen, een toename van 50 miljoen ten opzichte van het begin van het jaar. De humanitaire crisis door de Russische invasie in Oekraïne droeg hier sterk aan bij. Miljoenen mensen  werden gedwongen hun huizen te verlaten, de mondiale voedselmarkt werd verstoord en stijgende energieprijzen waren wereldwijd merkbaar. Andere uitdagingen waren de extreme droogte in de Hoorn van Afrika, overstromingen in Pakistan, intensivering van het conflict in Ethiopië, verslechtering van de situatie in Afghanistan onder het Taliban-regime en een wereldwijde toename van infectieziektes, zoals cholera en Ebola.

In 2023 zijn er opnieuw meer mensen die humanitaire hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege de aardbeving in Turkije en Syrië en het conflict in Sudan. De Verenigde Naties schatten dat dit aantal zal toenemen tot 339 miljoen, wat neerkomt op 1 op de 23 mensen wereldwijd. De VN richten zich vooral op de 230 miljoen mensen die het meest in gevaar zijn en willen hen voorzien van levensreddende hulp. De belangrijkste oorzaken van humanitaire crises zijn nog steeds conflicten, klimaatverandering en de aanhoudende gevolgen van COVID-19, waaronder economische gevolgen. Op de agenda van het debat staat een brief van de minister over de Nederlandse humanitaire hulp en diplomatie voor 2023.

IOB-beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2015-2021

Eind december 2022 heeft de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek afgerond naar het Nederlandse humanitaire hulpbeleid in de periode 2015-2021. De evaluatie onderzocht in hoeverre het Nederlandse beleid heeft bijgedragen aan het bereiken van humanitaire doelstellingen. Het kabinet schrijft in een brief over het algemeen blij te zijn met de conclusie van de evaluatie dat het Nederlandse beleid effectief is geweest en dat partners zoals de VN, het Rode Kruis en de Dutch Relief Alliance (DRA) succesvol zijn geweest in het leveren van tijdige hulp op de juiste plekken.

Ter voorbereiding op dit debat wordt de commissie op dinsdag 9 mei bijgepraat door de onderzoekers van IOB. Deze briefing is hier te bekijken.

Hulp aan Oekraïne

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat ze in 2023 financiële steun wil blijven bieden aan Oekraïne. De regering heeft hiervoor 2,5 miljard euro gereserveerd, die zij wil gebruiken voor militaire steun, kritieke herstelwerkzaamheden en ondersteuning voor de rechtsstaat, mensenrechten en verantwoordelijkheid. Hoe het geld precies zal worden besteed, hangt af van de situatie in Oekraïne en de behoeften van het land. Recent heeft Nederland 180 miljoen euro aan Oekraïne gegeven voor winterhulp, waarvan het grootste deel is gebruikt voor het herstellen van de energie-infrastructuur, op verzoek van Oekraïne