Pieter Omtzigt

Samenvatting

Pieter Omtzigt is geboren in Den Haag op 8 januari 1974 en woont in Enschede. Hij is in totaal 19 jaar actief in de Tweede Kamer, 7251 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. De aanstelling van de regeringscommissaris voor de pensioentransitie

  Gericht aan: C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

 2. Het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk'

  Gericht aan: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 3. De examenuitslag voor vso-scholieren

  Gericht aan: M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 4. De RAM database bij de belastingdienst

  Gericht aan: M. Rutte, minister-president

 5. Tekortschietende feitenonderzoeken in de jeugdbescherming

  Gericht aan: F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

 6. Arbeidsmigratie

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mondelinge vragen

 1. Het bericht ‘Veroordeelde IS'er werkte jaar lang voor Vluchtelingenwerk’ (Nos.nl, 17 oktober 2023)

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

 2. 2023

  2022
 3. 2022

  2019
 4. Het terugvorderen van pensioengelden door het ABP (Telegraaf.nl, 1 maart 2019)

  Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 5. 2019

  2018
 6. Het bericht ‘Belastingdienst bang voor kogels’ (Telegraaf.nl, 9 maart 2018)

  Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 7. 2018

  2017
 8. Het Besluit op Wob-verzoek over Regeerakkoord 2012 (Rijksoverheid.nl, 7 juni 2017)

  Gericht aan: E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Amendementen

Moties

Motie van het lid Belhaj c.s. over enorme waardering uitspreken voor alle betrokkenen bij de evacuatie van Kaboel

Voor: 148
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Aangenomen met 148 zetels

Motie van de leden Grinwis en Omtzigt over een bovennorm voor de marginale belastingdruk ontwikkelen

Voor: 125
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Aangenomen met 125 zetels

Motie van het lid Omtzigt over het voor kleine en middelgrote telers wettelijk mogelijk maken om samen gas in te kopen

Voor: 60
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Verworpen met 60 zetels

Motie van het lid Omtzigt over het aanhouden van het wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Voor: 32
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Verworpen met 32 zetels

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten

Voor: 121
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Aangenomen met 121 zetels

Schriftelijke vragen

 1. De aanstelling van de regeringscommissaris voor de pensioentransitie

  Gericht aan: C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

 2. Het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk'

  Gericht aan: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 3. De examenuitslag voor vso-scholieren

  Gericht aan: M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 4. De RAM database bij de belastingdienst

  Gericht aan: M. Rutte, minister-president

 5. Tekortschietende feitenonderzoeken in de jeugdbescherming

  Gericht aan: F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

 6. Arbeidsmigratie

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mondelinge vragen

 1. Het bericht ‘Veroordeelde IS'er werkte jaar lang voor Vluchtelingenwerk’ (Nos.nl, 17 oktober 2023)

  Gericht aan: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

 2. 2023

  2022
 3. 2022

  2019
 4. Het terugvorderen van pensioengelden door het ABP (Telegraaf.nl, 1 maart 2019)

  Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 5. 2019

  2018
 6. Het bericht ‘Belastingdienst bang voor kogels’ (Telegraaf.nl, 9 maart 2018)

  Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 7. 2018

  2017
 8. Het Besluit op Wob-verzoek over Regeerakkoord 2012 (Rijksoverheid.nl, 7 juni 2017)

  Gericht aan: E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Amendementen

Moties

Motie van het lid Belhaj c.s. over enorme waardering uitspreken voor alle betrokkenen bij de evacuatie van Kaboel

Voor: 148
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Aangenomen met 148 zetels

Motie van de leden Grinwis en Omtzigt over een bovennorm voor de marginale belastingdruk ontwikkelen

Voor: 125
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Aangenomen met 125 zetels

Motie van het lid Omtzigt over het voor kleine en middelgrote telers wettelijk mogelijk maken om samen gas in te kopen

Voor: 60
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Verworpen met 60 zetels

Motie van het lid Omtzigt over het aanhouden van het wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Voor: 32
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Verworpen met 32 zetels

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten

Voor: 121
75Vereist: 75
148Totaal: 148
Aangenomen met 121 zetels