Noodhulp

Ook noodhulp maakt onderdeel uit van het takenpakket van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Humanitaire hulp of noodhulp richt zich op mensen die zijn getroffen door gewelddadige conflicten en door natuurrampen. De essentie is het redden van levens, het verlichten van lijden en het beschermen en herstellen van de waardigheid van getroffenen. Aan het begin van het jaar ontvangt de Kamer een brief met een overzicht van de besteding van het noodhulpbudget in het voorgaande jaar en een indicatieve planning voor de besteding in het komende jaar. Daarnaast ontvangt de Kamer vaak in december een brief over additionele bijdragen uit noodhulpmiddelen voor dat jaar. De middelen voor noodhulp worden niet in zijn geheel aan het begin van een jaar vastgelegd in de begroting. Noodhulp is immers bedoeld voor acute crises en (natuur)rampen en moet dus flexibel inzetbaar zijn. Tegen het einde van het jaar wordt bepaald hoe de resterende en eventuele extra middelen het beste kunnen worden ingezet.