Bente Becker

Samenvatting

Bente Becker is geboren in Almere op 12 augustus 1985 en woont in Wassenaar. Zij is in totaal 5 jaar actief in de Tweede Kamer, 2036 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Het bericht ‘Turkse Nederlanders mogen opnieuw in Amsterdam stemmen, extra aandacht voor veiligheid.’

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 2. Het bericht 'Grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen levert problemen op'

  Gericht aan: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 3. Het risico op genitale verminking en het aanzetten daartoe in een religieuze context

  Gericht aan: F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

 4. Het in Nederland oprichten van zogenaamde Fatwa-units

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 5. 2023

  2022
 6. Het actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens de inburgering, ook in tekortsectoren.

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 7. Het artikel ‘Arbeidsmigranten profiteren van leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Mogelijk misbruik’’

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 8. Het bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: Rijk moet ook bijspringen’

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 9. Het bericht dat mogelijk ook een Nederlandse moskee een rol speelt in constructies voor mensenhandel en prostitutie

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mondelinge vragen

 1. Het bericht ‘Grote vechtpartij bij Turkse stembusgang in RAI Amsterdam, ME ingezet’ (Nos.nl, 7 mei 2023)

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 2. 2023

  2020
 3. Het besnijden van meisjes in het land van herkomst (Ad.nl 20 juni 2020)

  Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 4. 2020

  2019
 5. De schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep (Telegraaf.nl, 16 juni 2019)

  Gericht aan: A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

 6. 2019

  2018
 7. 2018

  2017
 8. Het bericht ‘Kind illegaal naar privé-school’ (AD, 11 november 2017)

  Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Moties

Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten

Voor: 128
75Verplicht: 75
150Totaal: 150
Aangenomen met 128 zetels

Motie van het lid Belhaj c.s. over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

Voor: 129
75Verplicht: 75
149Totaal: 149
Aangenomen met 129 zetels

Motie van het lid Becker over reflecteren op de uitvoeringsketen inburgering

Voor: 129
75Verplicht: 75
149Totaal: 149
Aangenomen met 129 zetels

Gewijzigde motie van het lid Becker c.s. over het structureel tegengaan van extremistische uitingen (t.v.v. 35228-9)

Voor: 146
75Verplicht: 75
149Totaal: 149
Aangenomen met 146 zetels

Motie van het lid Becker c.s. over het bevriezen van financiële middelen

Voor: 146
75Verplicht: 75
149Totaal: 149
Aangenomen met 146 zetels

Motie van het lid Becker over een heldere juridische definitie van "problematisch gedrag"

Voor: 146
75Verplicht: 75
149Totaal: 149
Aangenomen met 146 zetels

Commissies