Bente Becker

Samenvatting

Bente Becker is geboren in Almere op 12 augustus 1985 en woont in Wassenaar. Zij is in totaal 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2220 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Schriftelijke vragen

 1. Het bericht 'Erdogan: Hamas is geen terroristische organisatie'

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 2. Het bericht ‘Turkse Nederlanders mogen opnieuw in Amsterdam stemmen, extra aandacht voor veiligheid.’

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 3. Het bericht 'Grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen levert problemen op'

  Gericht aan: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 4. Het risico op genitale verminking en het aanzetten daartoe in een religieuze context

  Gericht aan: F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

 5. Het in Nederland oprichten van zogenaamde Fatwa-units

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 6. 2023

  2022
 7. Het actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens de inburgering, ook in tekortsectoren.

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mondelinge vragen

 1. Het bericht ‘Grote vechtpartij bij Turkse stembusgang in RAI Amsterdam, ME ingezet’ (Nos.nl, 7 mei 2023)

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 2. 2023

  2020
 3. Het besnijden van meisjes in het land van herkomst (Ad.nl 20 juni 2020)

  Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 4. 2020

  2019
 5. De schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep (Telegraaf.nl, 16 juni 2019)

  Gericht aan: A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

 6. 2019

  2018
 7. 2018

  2017
 8. Het bericht ‘Kind illegaal naar privé-school’ (AD, 11 november 2017)

  Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Schriftelijke vragen

 1. Het bericht 'Erdogan: Hamas is geen terroristische organisatie'

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 2. Het bericht ‘Turkse Nederlanders mogen opnieuw in Amsterdam stemmen, extra aandacht voor veiligheid.’

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 3. Het bericht 'Grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen levert problemen op'

  Gericht aan: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

 4. Het risico op genitale verminking en het aanzetten daartoe in een religieuze context

  Gericht aan: F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

 5. Het in Nederland oprichten van zogenaamde Fatwa-units

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 6. 2023

  2022
 7. Het actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens de inburgering, ook in tekortsectoren.

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mondelinge vragen

 1. Het bericht ‘Grote vechtpartij bij Turkse stembusgang in RAI Amsterdam, ME ingezet’ (Nos.nl, 7 mei 2023)

  Gericht aan: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 2. 2023

  2020
 3. Het besnijden van meisjes in het land van herkomst (Ad.nl 20 juni 2020)

  Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 4. 2020

  2019
 5. De schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep (Telegraaf.nl, 16 juni 2019)

  Gericht aan: A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

 6. 2019

  2018
 7. 2018

  2017
 8. Het bericht ‘Kind illegaal naar privé-school’ (AD, 11 november 2017)

  Gericht aan: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media