Ines Kostić

Portretfoto Ines Kostic met partijlogo PvdD

Samenvatting

Ines Kostić is geboren in Mostar op 21 oktober 1984 en woont in Hilversum. Hen is in totaal 199 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Ines Kostić.

Motie van het lid Kostic over het per direct intrekken van de natuurvergunning van Schiphol, in ieder geval totdat aan het additionaliteitsvereiste is voldaan

29665-511
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Kostic over bij twijfel over de juridische houdbaarheid geen maatregelen nemen die ten koste gaan van de natuur

29665-512
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Kostic over extra maatregelen om de achterstand op het gebied van biologische landbouw in Europa zo snel mogelijk in te lopen

33576-379
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Kostic over een verplichte agro-industrieheffing als gedeeltelijke vervanging van de geschrapte middelen uit het transitiefonds

33576-378
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Kostic over burgers, boeren, dieren en natuur met welwillendheid en creativiteit beschermen tegen grote vervuilers

29665-510
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Kostic over zich ervoor inzetten dat het aangekondigde Europese identificatie- en registratievoorstel ook voor zwerfhonden en zwerfkatten gaat gelden

21501-32-1658
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Rooderkerk c.s. over uitspreken dat de langstudeerboete een dramatisch slecht idee is

36560-VIII-16
Indiener Ilana Rooderkerk
Kamerlid D66

Motie van de leden Teunissen en Kostic over het uitwerken van een gedifferentieerde verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

32793-757

Motie van de leden Teunissen en Kostic over het schrappen van de komst van een vierde aanvliegroute naar Schiphol

31936-1164

Motie van de leden Dobbe en Kostic over het uitgebreide onderzoek naar de gezondheidseffecten van Chemours in ieder geval door laten gaan

32793-764
Indiener Sarah Dobbe
Kamerlid SP

Motie van de leden Teunissen en Kostic over de definitie van "zuivel" laten aansluiten bij de goederencodes zodat de verbruiksbelasting niet meer kan worden ontweken

32793-758

Motie van de leden Teunissen en Kostic over het herstellen van het gelijke speelveld voor soja-, zuivel-, haver-, rijst- en amandeldranken

32793-759

Motie van de leden Dobbe en Kostic over niet bezuinigen op de GGD'en

32793-765
Indiener Sarah Dobbe
Kamerlid SP

Motie van het lid Thijssen c.s. over het overnemen van de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond een harde voorwaarde laten zijn in de onderhandelingen

28089-307

Motie van het lid Teunissen c.s. over zo snel mogelijk zorgen voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel

28089-302