Bakker met een oven

Vaste commissie : Economische Zaken en Klimaat

Vernieuwing en verduurzaming van de economie vormen de kern van de onderwerpen waar de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) zich over buigt. Denk aan de ambitie van een CO2-neutrale samenleving en het doel om internationaal voorop te lopen als digitale economie. Het zijn grote doelstellingen, maar hoe worden die bereikt? En wat zijn de gevolgen van het beleid voor bedrijven en burgers? De commissie EZK bespreekt dit met de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De commissie houdt voor het verkrijgen van relevante inzichten en input intensief contact met burgers, brancheorganisaties, wetenschap en regionale overheden. Dat is onmisbaar om de belangen in het land goed te vertegenwoordigen.

Activiteiten

Documenten

29 kamerleden

Krapte op het elektriciteitsnet

Bedrijven en huishoudens in Nederland leveren steeds meer elektriciteit en hebben steeds meer elektriciteit nodig, maar de capaciteit...